BLOG mei 2018: Onjuiste beeldvorming rondom gevolgen niet kunnen aflossen hypotheeklening

Huiseigenaren kunnen niet zomaar uit hun woning worden gezet indien zij de hypotheek op de einddatum niet kunnen aflossen. Dit stel ik vast naar aanleiding van recente berichten in de media. Vele vragen kwamen op ons af, vele mensen zijn bang gemaakt. Als dat de bedoeling was, dan is dat gelukt. Mede onder invloed van Europese regelgeving zijn er wettelijke bepalingen van kracht die huiseigenaren beschermen tegen gedwongen verkoop van hun woning als zij de hypotheekverplichting niet kunnen voldoen. Deze verplichting is opgenomen in artikel 8 1d Besluit Toezicht Financiële Ondernemingen.

Het schrikbeeld van vele huiseigenaren is dat zij op de einddatum van de hypotheek de restschuld moeten aflossen. De hoogte daarvan is natuurlijk afhankelijk van hetgeen je gedurende de looptijd aflost. Veel mensen hebben nog een aflossingsvrije hypotheek en lossen dus niets af. Ze worden nu bang gemaakt dat, als ze de hypotheek niet kunnen aflossen, ze uit hun woning worden gezet. Deze angst is volgens mij ongegrond. In de praktijk is er bijna altijd een oplossing mogelijk. In veel gevallen is de waarde van de woning, sinds het aangaan van de hypotheek, soms meer dan 20 jaar geleden fors in waarde gestegen. In die gevallen zal het bij de meeste geldverstrekkers geen probleem zijn de hypotheek te verlengen of een nieuwe lening aan te gaan.

De situatie wordt moeilijk indien er een combinatie van factoren speelt. Zoals een woning waarvan de marktwaarde lager is dan de hoogte van de hypotheek, een huiseigenaar niet voldoende inkomen heeft om de kosten van de lening te betalen en/of wanneer de huiseigenaar zich onwillig naar de geldverstrekker opstelt. Zelfs in die situaties zal de geldverstrekker zich blijven inspannen om naar wegen te zoeken om gedwongen verkoop niet nodig te maken.

De Nederlandse bank verwacht dat tussen 2035 en 2038 voor ruim 7000 duizend huishoudens de aflossingsvrije hypotheek afloopt en het recht op hypotheekrenteaftrek eindigt. Consumenten met een aflossingsvrije hypotheek zijn uniek en hoeven zicht echt niet te schamen indien ze op dit moment niet weten hoe ze op het eind van de hypotheek de lening terugbetalen.

Een gesprek met een hypothecaire planner is wel verstandig om de verschillende opties te bespreken en stress te voorkomen. Vaak is het zo, dat wanneer alle opties besproken zijn er helemaal geen sprake is van het risico van gedwongen verkoop.