Financiële begeleiding ondernemers Eindhoven

U komt, zowel als particulier als ondernemer, de nodige financiële vraagstukken tegen in uw leven. Hoe gaat u daarmee om? Adviescentrum EverCare Eindhoven is dé expert in financiële planning voor particulieren en het MKB. Naast expertise heeft u vooral een onafhankelijke blik nodig bij financiële planning. Immers zijn veel partijen die u adviseren omtrent financiële planning vaak zelf belanghebbende bij een van de betreffende producten. Karel Evers van EverCare Eindhoven is precies de onafhankelijke specialist die u zoekt. Met zijn ervaring en onafhankelijkheid doet u uw voordeel.

Karel Evers is financieel planner en gespecialiseerd in deskundige advisering en diensten voor MKB-ondernemers en particulieren. Als een eigen, onafhankelijke Private Banker. Waaruit zijn onafhankelijkheid blijkt? Karel Evers treedt bij het maken van een financiële planning bijvoorbeeld nooit op als bemiddelaar, wanneer hij voor uw financiële planning adviezen geeft om bepaalde producten af te sluiten.

Voor welke financiële begeleiding kunt u terecht bij Evercare Eindhoven

  • Persoonlijke en bedrijfsmatige financiële planning;
  • Financiële begeleiding bij een echtscheiding;
  • Advies over het financieren van onroerend goed;
  • Inzicht en advies aangaande uw pensioen.

Onafhankelijk Financiële planner

Naast de hierboven genoemde aspecten van financiële planning kan Karel Evers ook namens u optreden naar aanbieders van financiële producten. U heeft dan het voordeel dat een expert namens u een product beoordeelt, zonder dat deze zelf baat heeft bij het tot stand komen van een bepaalde overeenkomst. Bij EverCare Eindhoven heet dat een product op maat.

Een persoonlijk en deskundig Financieel advies in Eindhoven

Financiële planning is iets waar u alle nodige zorg aan wilt besteden. Uw perspectief en wensen zijn het startpunt van onze analyse. EverCare Eindhoven geeft u een helder, realistisch en eerlijk advies aangaande uw financiële situatie, toekomst en mogelijkheden. Dankzij de financiële planning van Adviescentrum EverCare Eindhoven gaat u met vertrouwen de toekomst tegemoet.