ZZP’er? Zorg dat u geen stuiver laat liggen bij uw aangifte IB

In de praktijk zien we vaak dat ZZP’ers manusjes van alles zijn. Ze zijn hun eigen directeur, salesmanager, marketingmanager en boekhouder tegelijkertijd. Maar laten we eerlijk zijn, u kunt niet alle disciplines optimaal beheersen. Vaak zien wij dat met name ZZP’ers vanuit onwetendheid of tijdgebrek geld laten liggen bij het doen van hun aangifte. Dus, bent u ZZP’er? Lees dan zeker onderstaande belastingtips!

Ondernemersaftrek
Wanneer u aan de eisen van de belastingdienst voldoet voor de inkomstenbelasting, dan moet het inkomen worden opgegeven als winst uit de onderneming en kunt u profiteren van fiscale voordelen zoals de zelfstandigenaftrek. Voldoet u aan het urencriterium van ten minste 1.225 uren, dan heeft u recht op de zelfstandigenaftrek van € 7.280,00. Wanneer uw winst te laag is om volledig gebruik te maken van de zelfstandigenaftrek, dan mag het overige bedrag in de volgende 9 jaar alsnog van de winst worden afgetrokken mits u blijft voldoen aan de voorwaarden (ondernemerschap en het urencriterium.

Bent u nog startend, of is uw ondernemer jonger dan 5 jaar? Dan heeft u ook nog recht op de startersaftrek van € 2.123,00. Binnen de eerste 5 jaar mag deze aftrek 3 keer worden toegepast.  

MKB-winstvrijstelling
Wanneer u aan alle voorwaarden voldoet komt u ook in aanmerking voor de MKB-winstvrijstelling. Ondernemers kunnen tussen 2015 en 2017 maar liefst 14% aftrekken van de winst, na het aftrekken van de ondernemersaftrek.

Fiscale oudedagsreserve
Als ondernemer mag u een bedrag opzijzetten voor uw pensioen. Hierover hoeft u geen belasting te betalen, totdat u uzelf dit bedrag uitkeert bij pensioenleeftijd. Het voordeel daarvan is dat u tot die tijd beschikking heeft over het belastinggeld zodat u er bijvoorbeeld nog rente over kunt ontvangen. Over 2017 mag u 9.8% van de winst opzijzetten voor uw pensioen met een maximum van € 8.946.

Note: wanneer u stopt met uw onderneming wordt de oudedagsreserve opgeheven en opgeteld bij de winst.

Meewerkaftrek
Wanneer uw partner meewerkt in de onderneming, maar hier geen of weinig vergoeding voor krijgt, mag een percentage van de winst worden afgetrokken. Het bedrag is afhankelijk van de winst. Voorwaarde hierbij is dat uw partner voldoet aan het urencriterium van minimaal 525 uur per jaar tegen een vergoeding minder dan € 5.000,00. De aftrek wordt niet gezien als inkomen waardoor er ook geen verdere belasting over hoeft te worden betaald.

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek
Los van de mogelijkheid om bedrijfsmiddelen af te schrijven, kunnen investeringen in bedrijfsmiddelen voor een extra fiscale aftrek zorgen. U moet dan minimaal € 2.301,00 investeren. Een investering moet dan wel minimaal € 450,00 bedragen. Voor de meeste ZZP’ers zal het tarief vna € 2.301,00 tot € 56.192,00 gelden van 28%

(Bron: NU.nl