Zorgen over de aflossing van uw hypotheek?

Vereniging Eigen Huis (VEH) heeft onlangs een onderzoek gedaan naar de aflossingsvrije hypotheek en hoe mensen hiermee omgaan. Daaruit komt naar voren dat maar liefst 16% van de 2 miljoen huiseigenaren met een volledige of gedeeltelijke aflossingsvrije hypotheek zich zorgen maakt over de aflossing van de hypotheekschuld op de einddatum. De helft van deze groep vermeid zelfs het gesprek met hun adviseur omdat ze er weinig van verwachten of aanhikken tegen de hogere maandlasten van een andere hypotheekvorm.

VEH adviseert anders

Huiseigenaren met een grotendeels aflossingsvrije hypotheek zouden juist samen met hun bank of hypotheekadviseur moeten nagaan hoe toekomstige aflossingsproblemen voorkomen kunnen worden. Er zijn bijvoorbeeld mogelijkheden voor aflossen als de maandlasten na een renteherziening sterk dalen of er bestaat zoiets als rentemiddeling.

Profiteer van de lagere rente

Een derde van de ondervraagde geeft in het onderzoek aan dat zij denken hun schuld tussentijds af te gaan lossen, ruim 25% wil hiervoor de verkoopopbrengst van het huis gebruiken en een zesde zegt helemaal niet te gaan aflossen. Slechts 4% wil de aflossingsvrije hypotheek omzetten naar een andere vorm. Michel Ligtlee, hypotheekspecialist bij VEH, zegt hierover: “Omzetten hoeft niet, want je kunt ook vrijwillig en boetevrij aflossen. Het huidige renteniveau zorgt voor fors lagere maandlasten na het oversluiten van een hypotheek, na rentemiddeling of na het aflopen van een rentevaste periode. Als deze besparing gebruikt wordt om de aflossingsvrije hypotheek mee te verlagen kan het snel gaan.”

Lagere maandlasten nu zorgen wellicht voor hogere maandlasten later

Voor veel mensen waren de lage maandlasten de voornaamste reden om te kiezen voor een geheel of gedeeltelijk aflossingsvrije hypotheek. Echter, betalen ze vaak enkel de rente en lossen ze niet af. Uit het onderzoek blijkt dat een derde van deze mensen vermoedt de lening niet te kunnen aflossen op de einddatum van de hypotheek. Deze groep loopt een risico als de hogere maandlasten, door de dan vervallen renteaftrek en een hoger rentetarief, niet passen bij een lager (pensioen)inkomen, aldus VEH.

Ga dus het gesprek aan met uw adviseur om uw mogelijkheden te bespreken en eventuele toekomstige problemen te vermijden. Daar waar u nu profiteert van de lagere maandlasten, keert zich dat straks misschien onnodig tegen u.

Bron: onderzoek VEH