Schade, maar dader onbekend

Helaas komt het maar wat vaak voor. U heeft uw auto geparkeerd, komt nietsvermoedend terug en ontdekt dat uw spiegel eraf is getrapt of er iemand tegen uw achterkant heeft aangezeten. Een briefje? Ho maar! Wordt een beetje lastig dan om de schade te verhalen op de verzekeraar van de tegenpartij.

In dit soort gevallen, als u niet terecht kunt bij een verzekeraar voor het verhalen van schade, kunt u terugvallen op het Waarborgfonds Motorverkeer. Dit fonds vergoed de schade die niet voor de rekening van een verzekeraar komt en biedt uitzicht bieden in de volgende gevallen:

  • De dader is onbekend
  • De schade is veroorzaakt door een niet verzekerd voertuig
  • De schade is veroorzaakt door een niet gestolen voertuig
  • De veroorzaker is niet verzekerd omdat hij vanwege zijn geloofsovertuiging vrijstelling hiervoor heeft gekregen en een onderlinge regeling is niet te treffen
  • De verzekeraar van de veroorzaker is failliet

Overigens is aanspraak op het waarborgfonds niet alleen voor schade aan voertuigen mogelijk. Stel dat een onbekende bestuurder bijvoorbeeld met inparkeren een paaltje schampt in uw tuin, zou u in theorie ook het waarborgfonds in kunnen schakelen. Dat is echter niet aan te raden, want u heeft een risico van € 250,- en bovendien hanteert het waarborgfonds strikte richtlijnen en voorwaarden aan een aanvraag om fraude te voorkomen. Zo is allereest het doen van politie-aangifte een vereisten, met daarbij het opstellen van een proces-verbaal. Verder moet u kunnen bewijzen dat de schade door een ander is toegebracht. Ooggetuigen of camerabeelden zijn wat dit betreft over het algemeen meest overtuigend.