De standpunten van de politieke partijen over belasting voor ondernemers

De standpunten van de politieke partijen vliegen ons om de oren de laatste weken, want 15 maart moeten we allemaal weer naar de stembus om een nieuwe Tweede Kamer te kiezen. Door de bomen het bos nog zien is af en toe een uitdaging. Nu.nl maakte een overzicht voor MKB-ondernemers waarin duidelijk wordt wat de grootste politieke partijen in hun verkiezingsprogramma zeggen over de fiscale onderwerpen zoals de IB, belasting op arbeid, vennootschapsbelasting en het fiscaal stimuleren van innovatie. Bij deze delen we dit graag met u. Wellicht helpt het u bij het maken van een keuze op 15 maart. Wij wensen u alvast succes!

Een volledig overzicht van alle standpunten en verkiezingsnieuws vindt u in het NU.nl verkiezingsdossier. 

Belasting op arbeid
VVD: Verlagen. Het moet aantrekkelijker worden om mensen in dienst te nemen.
PvdA: Verlagen. Verschuiving van de lastendruk naar de werkgever met hogere belasting op kapitaal.
CDA: Onbekend. Het CDA wil fiscale lastenverlichting voor mkb-ondernemers.
SP: Verlagen. De SP wil “eerlijk delen en eerlijk betalen”.
PVV: Onbekend.
D66: Verlagen. Het moet aantrekkelijker worden om mensen in dienst te nemen.
ChristenUnie: Verlagen.
GroenLinks: Verlagen, voor zowel de werkgevers als de werknemers.
SGP: Verlagen.
PvdD: Verlagen door belasting te heffen op grondstoffen en niet-duurzame producten.
50Plus: Wil de werkgever ontlasten door het beperken van de sociale lasten.

Inkomstenbelasting
VVD: De inkomstenbelasting kan verlaagd worden door minder toeslagen uit te keren.
PvdA: De lagere inkomens en middeninkomens moeten minder zwaar belast worden.
CDA: Invoering van een sociale vlaktaks met een hoger tarief voor de hoge inkomens.
SP: Verlaging voor lage inkomens en middeninkomens. Invoering van een vijfde belastingschijf van 65 procent voor inkomens vanaf 150.000 euro per jaar.
PVV: Verlagen.
D66: Verlagen, met name voor midden- en lage inkomens.
ChristenUnie: Tot 70.000 euro geldt een tarief van 35 procent, daarna een tarief van 49 procent.
GroenLinks: Verlagen voor lage en middeninkomens. Verhoging voor de hoogste inkomens.
SGP: Minder belastingschijven, minder tarieven.
PvdD: Verlagen. Milieuvervuilende producten moeten worden belast om dit te bekostigen.
50Plus: Afschaffen van de 4 procent extra ouderentaks in de eerste belastingschijf.

Vermogensbelasting
VVD: Verlagen.
PvdA: Heffing in box 3 op basis van daadwerkelijk rendement in plaats van een fictief rendement.
CDA: Heffing in box 3 op basis van daadwerkelijk rendement in plaats van een fictief rendement.
SP: Invoering van een miljonairsbelasting. En daarnaast de heffing in box 3 op basis van daadwerkelijk rendement in plaats van een fictief rendement.
PVV: Onbekend.
D66: Heffing in box 3 op basis van daadwerkelijk rendement in plaats van een fictief rendement.
ChristenUnie: Vervangen van vermogensrendementsheffing voor vermogenswinstbelasting.
GroenLinks: Invoering van een progressieve belasting op vermogen op basis van een reëel rendement.
SGP: Heffing in box 3 op basis van daadwerkelijk rendement in plaats van een fictief rendement.
PvdD: Heffing in box 3 op basis van daadwerkelijk rendement in plaats van een fictief rendement.
50Plus: Heffing in box 3 op basis van daadwerkelijk rendement in plaats van een fictief rendement.

Vennootschapsbelasting
VVD: Verlagen.
PvdA: Verhogen. De PvdA wil daarnaast een minimumtarief op Europees niveau.
CDA: Onbekend. Het CDA wil algemene lastenverlichting voor mkb-ondernemers.
SP: Wil een einde aan het steeds verder verlagen van de vennootschapsbelasting in EU-landen. Lasten voor grootbedrijf omhoog en voor mkb-bedrijven omlaag.
PVV: Onbekend.
D66: Naast een eigen stelsel, wil D66 een minimumtarief op Europees niveau.
ChristenUnie: Wil een minimumtarief op Europees niveau.
GroenLinks: Wil een minimumtarief op Europees niveau. Multinationals worden verplicht per land openbaar te maken hoeveel vennootschapsbelasting zij betalen.
SGP: Verlagen.
PvdD: Onbekend. De Partij voor de Dieren wil belasting heffen op grondstoffen en niet-duurzame producten.
50Plus: Onbekend.

Innovatie
VVD: Regimes zoals de innovatiebox moeten beter toegankelijk worden voor mkb-bedrijven
PvdA: Subsidieregelingen voor bedrijven, zoals de WBSO en innovatiebox moeten versoberd worden.
CDA: Onbekend. Het CDA pleit voor een ontwikkelingsbank voor technologie, innovatie en duurzaamheid.
SP: Onbekend. SP wil een nationale investeringsbank voor het mkb om innovatie te stimuleren.
PVV: Geen geld meer naar innovatie.
D66: D66 wil extra investeren in innovatie. Een deel van het innovatiebox-budget zal als subsidie worden ingezet om goedkoper te kunnen investeren in innovatieprojecten.
ChristenUnie: Innovatie moet gestimuleerd worden door de herintroductie van kleine innovatieregelingen zoals vouchers.
GroenLinks: Onbekend. De partij wil vooral inzetten op groene innovatie met het opzetten van een ‘groene investeringsbank’.
SGP: Wil extra geld voor oor het Innovatiefonds MKB+. Er moet ook een nationale investeringsbank worden opgezet. De eisen voor de Innovatiebox moeten aangescherpt worden, zodat bedrijven die geen onderzoekers in Nederland hebben er geen gebruik van kunnen maken. De integratie van de RDA (Research & Development-aftrek) met de WBSO mag er niet toe leiden dat Nederlandse familiebedrijven op achterstand gezet worden ten opzichte van grote bedrijven.
PvdD: Onbekend.
50Plus: Er komt extra stimulans voor landbouwtechnologie, duurzame methoden, innovaties en landbouwonderwijs.

Bron: Nu.nl