BLOG februari 2017 – Steeds meer financieringen voor MKB-er

Het lijkt op een successtory… Echter, heb ik daar grote twijfels over. In twee jaar tijd is door de overheid en de markt voor circa 2,7 miljard euro aan extra financieringen beschikbaar gemaakt voor het midden- en kleinbedrijf. Dat blijkt uit de voortgang van het Aanvullend Actieplan MKB-financieringen die minister Kamp onlangs aan de tweede Kamer heeft stuurde.

Ik zou niet weten aan wie deze kredieten zijn verstrekt

Het doel van dit actieplan is om het MKB te ondersteunen bij een krachtig herstel na de crisis door knelpunten rond financiering aan te pakken.

Minister Kamp: “De effecten van de crisis waren in juli 2014 voor het MKB nog duidelijk voelbaar. Met het Aanvullende Actieplan wilde het kabinet deze bedrijven door de zware tijden heen helpen. Samen met de markt (banken en investeerders) hebben we het eigen vermogen van MKB-ers versterkt, het financieringsaanbod verbreed en geholpen om slagvaardigheid van startende ondernemers te verbeteren.

De praktijk is echter anders

Ik heb het hier over de echte MKB-er, bedrijven tot 25 medewerkers, die een krediet wil aanvragen van maximaal € 250.000. Voor een ondernemer erg veel geld! Voor dit bedrag komen de banken echter de stoel niet meer uit. “Hier verdienen we niets meer aan”, is de reactie van banken. Je moet dit via internet aanvragen en dan financieel goed onderlegd zijn om alle vragen en cijfers in te vullen. Hulp wordt niet geboden.

En als je dan de acceptatie van een krediet krijgt, zijn de zekerheden die de banken vragen -zelfs bij een bedrijfspand- zodanig dat je nog net je schoonmoeder niet als zekerheid hoeft weg te geven.

Hoezo Minister kamp worden de MKB-ers geholpen?? Allemaal mooie verhalen maar in werkelijkheid komt er niets van terecht.