Karel aan het woord

Het moest er een keer van komen.. 

karelJarenlang hebben verzekeraars elkaar beconcurreerd en nu komen ze dan toch tot de slotsom dat ze verlies lijden op de portefeuille. Goh! Het gevolg? Een enorme premiestijging voor autoverzekeringen.

De Nederlandse Bank waarschuwt al járen dat met name de WA-premies te laag zijn om de schadelast op te vangen. Met name de schadelast wordt nu door verzekeraars als excuus aangedragen en is klinkklare lariekoek. Daar komt bij dat veel verzekeraars d.m.v. Internet Labels verzekeringen hebben ingekocht tegen veel te lage premies en slechte risico’s. Deze maatschappijen, zoals een AllSecur, InShared, Verzekeruzelf en véle anderen gaan de premies dan ook fors verhogen. Er is in sommige gevallen zelfs sprake van een verdubbeling van de premie.

Maar let op!

Zo’n extreme verhoging hoef je als consument echt niet zomaar te accepteren. Het klachteninstituut KiFid heeft onlangs 2 uitspraken onder de aandacht gebracht. Hierin oordelen zij dat een schadeverzekeringspremie tot maximaal 10% automatisch ‘mag’ stijgen. Met hogere stijgingen moet de verzekerde expliciet akkoord gaan middels een nieuw contract waarbij een opzegtermijn van 2 maanden in acht wordt genomen.

Klagen

De consumentenbond vindt dat verzekeraars sowieso duidelijker moeten communiceren over de achterliggende redenen van premiestijgingen. De premie kan bijvoorbeeld ook stijgen als de verzekerde of de auto een jaartje ouder is, maar dit wordt door verzekeraars lang niet altijd netjes gemeld.

Hebt u al eerder, maar zonder succes, bij de verzekeraars geklaagd over een stilzwijgende forse verhoging? Maak dan opnieuw bezwaar. Haal de KiFid-uitspraken aan en dreig (alsnog) met een gang naar het klachtenloket.

*KiFid is een klachten instituut waar een consument terecht kan als deze een klacht over een verzekeringsmaatschappij of tussenpersoon heeft.