Helft zzp’ ers heeft nog niets geregeld voor later

50% van de zzp’ers die langer dan 5 jaar zelfstandig zijn, heeft nog niets geregeld voor het pensioen. Dit blijkt uit een onderzoek in opdracht van Mijnpensioenoverzicht.nl. Inloggen door middel van de DigiD code op www.mijnpensioenoverzicht.nl geeft iedereen inzicht in hetgeen hij/zij heeft opgebouwd aan pensioenkapitaal. Dat is de eerste stap die genomen kan worden.

Veel zzp’ers beginnen met het maken van een businessplan waarbij pensioen vaak onderaan de to-dolijst staat. Een beperkt aantal realiseert zich dat ze als zzp’er geen pensioen opbouwen. Een groot aantal is voorlopig ook niet van plan iets voor het pensioen te regelen, de voornaamste reden is dat ze daar nu te weinig inkomsten voor hebben. Dat hoeft niet direct een probleem te geven als je maar weet waar je financieel staat. Meestal komt van uitstel afstel en het hoeft vaak niet zoveel te kosten als de zzp’er verwacht.

Gelukkig heeft een groot aan zzp’ers pensioen opgebouwd bij een werkgever voordat ze zelfstandig werden. Op www.mijnpensioenoverzicht.nl is te zien wat je tot nu toe hebt opgebouwd aan pensioen en AOW. Deze site geeft veel inzicht en kan een stukje onzekerheid wegnemen. Je weet dan in ieder geval wat je aan pensioenkapitaal hebt opgebouwd en wat je eventueel nog moet regelen voor later.

Voor ons als financieel adviseur is een belangrijke rol weggelegd. Wij kunnen de startende zzp’er informeren over de risico’s van het zelfstandig ondernemerschap waarbij we rekening houden met hetgeen aan pensioen is opgebouwd en wat hij/zij tekort komt op de AOW-leeftijd. Het onderzoek geeft tevens aan dat de Kamer van Koophandel een belangrijke informatiebron zou moeten zijn om de risico’s te belichten. Zij zijn per slot van rekening degene die de ondernemers inschrijven en tevens kunnen wijzen op een aantal belangrijke zaken en risico’s die de startende ondernemer loopt.