En jawel, in 2017 natuurlijk veranderingen ten aanzien van de zorgverzekering

Het kan haast niet anders. Ook in de zorgverzekering staan er voor komend jaar weer veranderingen op stapel. We zetten een aantal relevante wijzigingen voor u op een rij:

Het basispakket wordt uitgebreid!

Er worden verschillende vergoedingen toegevoegd aan het basispakket, zoals bijvoorbeeld de besnijdenis op grond van medische oorzaak, kortdurend verblijf in zorginstellingen voor patiënten die vanwege medische redenen nog niet thuis kunnen wonen na bijvoorbeeld ontslag uit een ziekenhuis en borstprotheses voor vrouwen en transvrouwen die geen borstgroei hebben.

Verder goed om te weten is dat de werelddekking voor zorg in het buitenland, ondanks eerder bericht, gewoon blijft bestaan. Hebt u als Nederlander dus zorg nodig in het buitenland, dan wordt dit 100% vergoed.

Meer weten over de veranderingen in het basispakket? Lees het hier

Eigen risico blijft gelijk, hoewel meer flexibiliteit in vrijstelling

Het eigen risico blijft gelijk, eveneens op een bedrag van € 385,00. Voor bepaalde gezondheidsprogramma’s kunnen zorgverzekeraars nog steeds vrijstelling geven, maar zij krijgen in 2017 ook zelf de mogelijkheid om bepaalde zorgvormen toe te voegen aan de vrijstelling. Dan gaat het met name om preventieprogramma’s.

Stijging zorgpremie én zorgtoeslag

De premie van de zorgverzekering stijgt naar verwachting met € 42,00. Om de stijging enigszins te compenseren stijgt de zorgtoeslag gedeeltelijk mee met de stijging van de premie. Alleenstaanden in de laagste inkomenscategorie (of geen inkomen) krijgen er maandelijks € 2,00 bij. Meerpersoonshuishoudens krijgen hiervan het dubbele.

Uw toeslag berekenen? Dat kan via de website van de belastingdienst