Bram aan het woord

b0b34214-8c6d-4b16-86ac-4ab4979079f3Schadevrije jaren, hoe werkt dat nu?

Regelmatig krijgen wij vragen over schadevrije jaren. Hoe worden ze opgebouwd, wanneer raak ik ze kwijt of kan ik ze twee keer gebruiken? Uit al deze vragen blijkt dat er veel onduidelijkheid bestaat en ik helder daarom graag het een en ander op.

Wanneer je een autoverzekering op jouw naam hebt staan kun je schadevrije jaren gaan opbouwen. Per jaar dat je geen schade claimt bij je verzekeraar, krijg je er een schadevrij jaar bij. Na het claimen van een schuldschade zullen er 5 schadevrije jaren afgenomen worden. Hoe meer schadevrije jaren er zijn opgebouwd, hoe meer korting de verzekeraar zal verstrekken.

De hoogte van de korting is afhankelijk van de bonus/malus ladder van de verzekeraar. Daarin staat het kortingspercentage gekoppeld aan het aantal schadevrije jaren. Deze tabellen verschillen per verzekeraar.

Na het beëindigen van een autoverzekering zal de verzekeraar de opgebouwde schadevrije jaren overdragen aan roy-data. Dit is een database waar verzekeraars het aantal opgebouwde jaren aan doorgeeft. Bij het afsluiten van een nieuwe autoverzekering kan de nieuwe verzekeraar ze hier weer uit ophalen. Dit kan tot 3 jaar na beëindiging van de vorige polis.

Schadevrije jaren zijn maar op een auto of polis te gebruiken. Wanneer je een tweede auto zou willen verzekeren begint deze dus weer op 0. Wel is het zo dat er vaak de mogelijkheid bestaat om deze als tweede gezinsauto te verzekeren. De tweede auto profiteert dan van de schadevrije jaren van de eerste auto en zal ook dezelfde korting ontvangen.

Het is vaak ook mogelijk om schadevrije jaren over te nemen van een buitenlandse polis, of van een eerder gereden lease auto die via de maatschappij was verzekerd. Niet iedere verzekeraar gaat hier overigens even soepel mee om.

Is het een eerlijk systeem? Dat valt te betwijfelen. Iemand die maar 5.000 kilometer per jaar rijdt doet er 10 keer zo lang over om hetzelfde aantal kilometers te rijden dan iemand die 50.000 km per jaar rijdt. Toch bouwen ze hetzelfde aantal schadevrije jaren op, en maken ze gebruik van dezelfde bonus malus ladders.

Ook bestaan er voor een aantal situaties geen duidelijke regels, en zijn verzekeraar vrij te bepalen hoe ze daar dan mee om gaan. Voorbeelden zijn schadevrije jaren overnemen van partner, bedrijf of het in gebruik nemen van schadevrije jaren die langer dan 3 jaar in roy-data staan. Daarnaast zijn er een groot aantal verschillende bonus malus ladders en vergelijken is daardoor erg lastig.