Bram aan het woord

Ben je als alleenstaande voor je verzekering veel goedkoper uit, of valt dit allemaal wel mee?
Uit onderzoek blijkt dat het verschil zeer beperkt is. Verzekeringen die afhankelijk zijn van een gezinssamenstelling zijn o.a. de aansprakelijkheid, rechtsbijstand en inboedelverzekering.

De aansprakelijkheidsverzekering is van bovenstaande verzekeringen eigenlijk de enige waar in procenten daadwerkelijk een aanzienlijk verschil te zien is. Het premieverschil tussen een alleenstaande en gezinsdekking kan zelfs oplopen tot 43%.

Bij een rechtsbijstandverzekering is er gemiddeld genomen bijna geen premie verschil. Je betaalt daar als alleenstaande dus even veel premie als een compleet gezin. Bij Centraal Beheer betaal je zelfs als alleenstaande meer premie voor de module echtscheiding dan een gehuwd stel.

Als laatste ben je ook bij de inboedelverzekering als alleenstaande niet veel voordeliger uit. Volgens verzekeraars is de kans op een schade wel kleiner bij alleenstaande, maar hebben ze over het algemeen een inboedel met een hogere waarde. Het eindresultaat hiervan is dat de premies erg dicht bij elkaar liggen.