Bedrijfsaansprakelijkheid en leveringsvoorwaarden kunnen niet zonder elkaar

Veel ondernemers leggen geen link tussen deze twee items, maar het is wel degelijk zaak deze op elkaar af te stemmen. Met de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering beschermt u zichzelf en uw klanten voor onvoorziene schade, maar de leveringsvoorwaarden blijven de belangrijkste eerstelijnsbescherming van uw bedrijf. Er zijn namelijk situaties denkbaar, die niet onder de dekking van uw bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering vallen, maar waarbij u toch aansprakelijk bent. Zo zijn bijvoorbeeld tekortkomingen en schade aan het geleverde product zelf, niet verzekerd. Hiervoor kunt u zichzelf indekken met de leveringsvoorwaarden. Bovendien zijn leveringsvoorwaarden belangrijk om geen misverstanden te laten ontstaan over de wijze van betaling, betalingsperiodes, garantietermijnen etc.

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering afsluiten
afsluiten van een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering is niet de kunst. Er zijn tal van verzekeraars die hier prima pakketten voor aanbieden. Laat u wel goed adviseren. Het hangt namelijk van nogal wat feiten en factoren af wat voor u de beste keuze is.

Leveringsvoorwaarden. Laat ze opstellen door een expert
Schakel een jurist in voor het opstellen van uw leveringsvoorwaarden. Natuurlijk zijn er allerhande voorbeeld- en basisstandaarden te vinden op het internet. Maar, zoals gezegd is het opstellen van deze voorwaarden een precair element voor uw onderneming. Het is belangrijk ook dat de leveringsvoorwaarden en uw bedrijfsaansprakelijkheid op elkaar aansluiten zodat u goed gedekt bent. Nogmaals: het een kan niet zonder het ander. Een standaard documentje dekt vaak niet de lading voor uw specifieke casus. Wel kan het helpen om zicht te krijgen in opties en mogelijkheden om vervolgens met uw advocaat te bespreken.

Als u ze heeft, gebruik ze dan wel goed!
De juridische regels omtrent het opstellen, hanteren en communiceren van leveringsvoorwaarden zijn streng. Houdt u zich er niet aan? Dan kan het zomaar gebeuren dat ze bij een voorval ‘niet van toepassing’ worden verklaard. Daardoor loopt u dus een hoger aansprakelijkheidsrisico. Ook een verzekeraar kan in zo’n geval niet thuis geven. Dat is namelijk dan weer 1 van de zaken die zij natuurlijk tot in detail hebben opgenomen in hun polisvoorwaarden.