Arbeidsongeschiktheid ZZP-ers

Bent u ervan op de hoogte dat maar liefst 75% van de zelfstandig ondernemers geen arbeidsongeschiktheidsverzekering heeft? De reden is vaak dat ze opzien tegen de hoge kosten. Van deze groep komt echter één op de tien zonder inkomen te zitten door lichamelijke of geestelijke ongevallen.

We gaan er allemaal vanuit dat ons niets overkomt, maar deze cijfers tonen aan dat het wel degelijk niet onverstandig is om hier serieus mee om te gaan. Wanneer u iets overkomt en u dit niet goed geregeld heeft, vallen niet alleen uw inkomsten stil. De staat stelt ook dat u eerst uw eigen vermogen moet spenderen alvorens u in aanmerking komt voor een bijstandsuitkering. Dit alles zorgt uiteindelijk voor veel meer kosten dan wanneer u goed verzekerd bent. Met alle gevolgen van dien.

Gelukkig zijn er wel diverse betaalbare mogelijkheden. Dus, bent u nog niet verzekerd? Neem dan zeker contact met ons op zodat wij u hierover kunnen adviseren.